Bross

KONTROLA KVALITETE

Temelj poslovanja tvrtke je ispunjavanje utvrđenih politika kvalitete i odgovornosti. Dugoročni cilj je neprestano poboljšavanje i unapređivanje poslovnog sustava i svih faza proizvodnje, u cilju uspješnog tržišnog natjecanja. U obavljanju poslovnih procesa vodimo se smjernicama norme ISO 9001:2008 sustava kvalitete.
Osiguravamo sve tehničko-tehnološke preduvjete potrebne za izvođenje precizne strojne obrade. Proizvodne procese obavljamo u kontroliranim prostornim uvjetima koristeći sofisticiranu opremu za rad. Za mjerenje preciznosti i točnosti postignute kvalitete gotovih proizvoda služimo se mjernim uređajima naprednih tehnologija. Mjerni protokol i kontrolne evidencije prilagođene su zahtjevima kupaca.
Obvezujemo se trajno poboljšavati sustav upravljanja kvalitetom i ispunjavati slijedeće ciljeve:
  • izvršavati radove besprijekorno i na vrijeme, u skladu s uvjetima iz ugovora
  • u potpunosti zadovoljavati potrebe kupaca
  • ulagati u stjecanje novih znanja i osposobljavanje zaposlenih
  • unaprijeđivati kvalitetu proizvodnje prateći tehnološke trendove i uvodeći opremu naprednih tehnologija
  • organizirati troškovno efektivnu i održivu proizvodnju, poštujući ekološke standarde.