KONTROLA KVALITETE

Temelj poslovanja tvrtke je ispunjavanje utvrđenih politika kvalitete i odgovornosti. Dugoročni cilj je neprestano poboljšavanje i unapređivanje poslovnog sustava i svih faza proizvodnje, u cilju uspješnog tržišnog natjecanja. U obavljanju poslovnih procesa vodimo se smjernicama norme ISO 9001:2008 sustava kvalitete.
Osiguravamo sve tehničko-tehnološke preduvjete potrebne za izvođenje precizne strojne obrade. Proizvodne procese obavljamo u kontroliranim prostornim uvjetima koristeći sofisticiranu opremu za rad. Za mjerenje preciznosti i točnosti postignute kvalitete gotovih proizvoda služimo se mjernim uređajima naprednih tehnologija. Mjerni protokol i kontrolne evidencije prilagođene su zahtjevima kupaca.
Obvezujemo se trajno poboljšavati sustav upravljanja kvalitetom i ispunjavati slijedeće ciljeve:
  • izvršavati radove besprijekorno i na vrijeme, u skladu s uvjetima iz ugovora
  • u potpunosti zadovoljavati potrebe kupaca
  • ulagati u stjecanje novih znanja i osposobljavanje zaposlenih
  • unaprijeđivati kvalitetu proizvodnje prateći tehnološke trendove i uvodeći opremu naprednih tehnologija
  • organizirati troškovno efektivnu i održivu proizvodnju, poštujući ekološke standarde.
Gear Metrology- Analytical Gear Inspection System. Bross is equiped with latest gear measuring Gleason tehnologie.
We are able to measure all gear data as profile, lead, pitch, runout, tooth thickness, spacings, tip/root test, profile and lead crowning ect.
Dimensional inspection- CMM (coordinate measuring machine)
For dimensional measurments we use Wenzel XO87 CMM machine
Double flank testing method
It is very usefull method for measuring high volume jobs. We are also using this method for in-process and final measurments and we are able to provide |fi“|Fi“| Fr| printout reports.Surface roughness measurment
With portable Mitutoyo surftest we are able to measure all surface roughenss parameters as Ra, Rz, Rq, Rt, in smallest hole diameter Ø3.
As for all other measurment methods, we are able to provide roughness measurment printout report