SUSTAV VRIJEDNOSTI

Sustav vrijednosti temelji se na organizacijskom znanju i kulturi, koji uključuje timski radi i partnerski odnos, na zaposlenicima i obiteljskom poslovnom okruženju.

1. Timski rad

Zahvaljujući zaposlenicima, njihovoj lojalnosti i timskoj kulturi, gradimo tvrtku koja bilježi stalni rast i probitak na tržištu. Članovi obitelji preuzimaju ključne funkcije i odgovornosti, pokazuju visoku radnu etiku, potiču motiviranost i timski rad zaposlenih. Oblikujemo pojedinačne i zajedničke ciljeve, postavljamo jasne i visoke standarde kvalitete i izvedbe, te zajedničkim snagama, u obiteljskom okruženju, ostvarujemo rezultate.

2. Partnerstvo

Razumijemo našu ulogu u ostvarivanju ciljeva naših partnera i kupaca, zato smo usmjereni na izvrsnost i pouzdanost u obavljanju zadataka. Vodimo se idejom da „zajedno postižemo više“ stoga brinemo za iskren odnos i otvorenu komunikaciju s partnerima. Znamo da je zadovoljan kupac ključ uspjeha tvrtke, zato je zadovoljstvo kupaca imperativ svih naših aktivnosti. Uvažavamo konkurenciju jer potiče naš pomak na ljestvici izvrsnosti. Prepoznajemo potrebe šire zajednice i uključujemo vlastite potencijale u zadovoljavanje potreba zajednice na svim razinama.

3. Zaposlenici

Shvaćamo da se uspjeh u izazovnom poslovnom svijetu bazira na talentu, stručnim kompetencijama, profesionalizmu i odgovornosti. Privlačimo najbolje i stvaramo izazovno i poticajno radno okruženje. Osoblje poduzeća čini ukupno 12 zaposlenika, prosječne starosne dobi od 40 godina. Spojili smo dugogodišnje radno iskustvo i vještine majstora strojarske struke, sa stručnim obrazovanjem i entuzijazmom mladih zaposlenika. Ukupni intelektualni kapital stavili smo u funkciju razvoja punog potencijala svakog zaposlenog, te omogućili svakome da postane ključna osoba koja postiže rezultate i ostvaruje osobni rast.

4. Obiteljsko poslovno okruženje

Obiteljski poduzetnički, kreativni duh doprinosi radnoj sinergiji i potiče strast za novim postignućima. Sustavna briga o radnim uvjetima i dobrobiti zaposlenih, rezultira zapošljavanjem novih članova iz obitelji zaposlenika, čime se stvara jaka organizacijska kultura i osigurava stabilnost i kontinuitet poslovanja. Razvili smo kolektivnu svijest o odgovornom korištenju resursa i poštivanju ekoloških standarda što vodi ka održivoj proizvodnji.